Društvo

Statua na kružnom toku u Užicu-spoj klasicizma i savreme arhitekture

Posted: 14. avgusta 2018. u 17:52   /   by   /   comments (0)

Namera gradskog rukovodstava da, u sklopu nacionalne akcije intervencija na javnim prostorima obeleži godišnjicu od završetka Prvog svetskog rata, postavljanjem statue na kružni tok u Užicu prethodnih meseci prilično je uzburkala užičku javnost, pa je građanstvo iznošenjem različitih komenara ponovo, i  na prvom mestu, u prvi plan stavila jednu od naših glavnih odlika: aposlutnu podeljenost po osnovu svih važnih pitanja vezanih za javni život. Pitanje koje je mučilo veći deo javnosti- zbog čega se statua postavlja na kružni tok,  razrešio je zamenik gradonačelnika Užica, Nemanja Nešić, rekavši da se Užice samo povodi primerom velikih gradova u kojima je uobičajeno da se na takvim mestima stavljaju autentična obeležja koja postaju njihov prepoznataljiv znak.  Takođe, pitanje bezbednosti saobaraćaja, na prvom mestu pešaka, jer je nakon objaviljivanja vizuelnog prikaza idejnog rešenja ovog projekta na kome postoji prilaz, uređena travnata površina sa prostorom za sedenje , koja bi, logično za spomenike, podstakla pešake da istom priđu, u ovom slučaju preko kružnog toka na kome nije moguće označiti pešački prelaz, razrešio je arhitekta Vladimir Lojanica koji je radio ovaj projekat. On je rekao da pešacima neće biti omogućen pristup na taj način, već će se u spomeniku prilaziti samo svečanim povodom: organizovanim  proslavama i  obeležavanjem datuma vezanih za Prvi svetski rat, i da će u tim prilikama  saobraćaj u datom terminu biti zaustavljen.

-Distanca sa koje je spomenik moguće sagledati u celini je ona sa trotoara oko kružnog toka- potvrdio je Lojanica.

-Početak uređenja prostora kružnog toka je deo inicijative gradske vlasti koja je krenula pre godinu dana o rehabitilitaciji, rekonstrukciji i revitalizaciji javnih gradskih prostora u Užicu na potezu od kružnog toka do hidroelektrane.  Ovo je jedan od načina da se popravi kvalitet javnog urbanog prostora i da se određeni način osavremeni jednim arhitektonsko urbanističkim jezikom koji je primereniji aktuelnom trenutku u kome se nalazimo. U toj ideji je i sprega urbanističkog rešenja postamenta spomenika na kružnom toku koji je vrlo težak zadatak jer treba da objedini ideju o postavljanju jednog sasvim akademističkog, eklektičnog spomenika, odnosno njegove reinternetacije  iz doba eklikticizma i klasicizma, uz spregu ovih situacija kada želimo da postignemo moderan senzibilitet arhitektonskog jezika. U tome jeste suština spajanja ove dve epohe , i mislimo da smo našli način na koji, mislim, to može biti uspešno interpretirano- izjavio je Lojanica. On je istovremeno dao odgovor na pitanje: zašto baš ovaj spomenik, navodeći da je ideja markacije kružnog toka kao bitnog momenta na ulazu u grad postoji odavno, i pre ideje o konkretno ovom spomeniku.Rekavši  da je kružni tok na ulazu u grad nešto prvo sa čim se susreću ljudi koji prvi put dolaze , kao i da je on bitan za markaciju regionalnog puta, te da statua postaje bitno turistička stavka koja bi, moguće, ljude koji prolaze regionalnim putem mogla navesti da dođu i u sam grad.

– Sama ideja da to bude reinternetacija rada akademskog vajara  Đorđa Jovanovića je došla  u sklopu jedne nacionale kampanje da se obeleži stogodišnjica od završetka Prvog svetskog rata širom Srbije, u velikom broju gradova- rekao je ovaj poznati arhitekta, dodavši takođe, da mu nije poznato ko je u suštini, odlučio da to bude baš Jovanovićev rad, i da se on potrudio da klasicizam ovog umetničkog dela, arhitektonskim rešenjem postamenta i okoline učini koliko toliko savremenim, odnosno sagledivim i sa stanovišta novih umetničkih tendencija. Izborom i kompozicijom materijala doprineće isticanju  simbola prepoznatljvih za Užice.

Zamenik gradonačelnika, Nemanja Nešić, rekao je da je u planu osavremenjavanja urbanog identiteta grada a koje uključuje i spomenike , gradsko rukovodstvo prvo krenulo sa realizacijom spomenika posvećenom Prvom svetskom ratu, što se poklopilo sa nacionalnim obeležavanjem godišnjice, i iz razloga što tema ovog dela naše istorije ne donosi toliko kontraverzi i konflikta kao Drugi svetski rat. Takođe je rekao da je zbog mogućeg tumačenje originalnog naziva statue, „Velika Srbija“, kao nacionalističko, ovaj naziv zamenjen novim, a to je „Boginja slobode“ koja ne nosi obeležja koja bi  bilo koga mogla iritirati. Takođe, je rekao da se nakon ovog planira postavljanje spomenika „1 300 kaplara“ ali da je i zadatak arhitekte na čelu tima koji sa bavi novim identitetom grada, da osmisli rešenje za novo mesto spomenika Josipu Brozu Titu, uklonjenog sa Trga partizana.

Statuu će uraditi akademski vajar Svetomir Radović, a koštaće 5 miliona dinara, dok će svekupna vrednost radova na uređenju kružnog toka  biti 30 miliona dinara. Radove izvodi užička firma Stabil Pro, a rok za završetak radova je 45 dana. Celokupna vrednost radova finansira se iz budžeta Grada Užica.

M.N.