Društvo

„Sistem 48“ u funkciji participacije građana za efikasniji javni sektor

Posted: 26. februara 2019. u 17:59   /   by   /   comments (0)

Digitalna platforma „Sistem 48“ postavljena u elektonskom sistemu funkcionisanja lokalne samouprave, a za koju je Grad Užice dobio posebno priznanje od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština za unapređenje efikasnosti javnog sektora, u potpunosti je opravdao očekivanja i uspešno ostvaruje svoju funkciju-ocenili su gradonačelnik Užica, Tihomir Petković i predsednik Skupšine,Branislav Mitrović. „Sistem 48“ stavljen je u funkciju pre tri meseca i do sada su građani na ovaj način uputuli 796 zahteva za rešavanje problema u Gradu. Na press konferenciji u Gradskoj kući Užice, 26. februara, organizovanoj povodom predstavljanja mogućnosti koje ovaj sistem pruža građanima, kao i sumiranjem dosadašnjih iskustava i planova rečeno je da „Sistem 48“ u potpunosti prihvaćen od strane građana i da je posto deo urbanog života Užica.Istaknuto je, takođe, i da je procenat rešenih zahteva 64,8 odsto, ali da se u nerešenim slučajevima nalaze i oni koji su deo upravno postupka, ili se odnose na investicije koje se ne mogu rešiti u kratkom postupku.

Gradonačelnik Užica Tihomir Petković je naveo da su građani „Sistem 48“ prepoznali kao servis gde mogu na jednom mestu da prijave probleme koje imaju, pre svega, u svom okruženju i naravno celom gradu:

-Upućen je 101 zahtev  za zamenu sijalica u javnoj rasveti i taj podatak je bio znak da trebamo reagovati. Zato su pokrenute mere kod naše uprave da se hitno zamene sijalice i da se pobolјša saradnja sa preduzećima koja na tenderima dobijaju posao zamene sijalica.

Petković je izjavio i da je ovoliki broj opravdanih žalbi inicirao odluku da se ove godine za obnovu rasvete u gradu odvoji 40 miliona dinara, i rekao da je ovo samo jedan od primera participacije građana u daljem iniciranju razvoja kvalitetnin infrastrukturnih radova.

Gradonačelnik  je dodao i da je veliki broj žalbi koje se odnose na udarne rupe na kolovozima, inicirao da sanacija krene ranije nego prethodnih godina i već je pokrenuta asfaltna baza.

-Veliki broj primedbi bio je na rad Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, gde su se građani žalili da često dobijaju odgovor da nepostoji nadležnost te uprave za određene probleme. Analizom smo utvrdili da ne postoje adekvatne gradske odluke koje bi uredile određena pitanja, pa smo krenuli u izradu i usvajanje šest takvih odluka, među kojima su odluke o komunalnom uređenju, javnom parkiranju ili određivanju zona koje se odnose na plaćanje poreza na imovinu.Sve su ovo pokazatelјi da Sistem već postiže svoju svrhu. Građani su prepoznali da je ozbilјan servis i da doprinosi našoj težnji da iznutra pokrenemo proces izmene javnog sektora i podignemo njegov kvalitet na znatno viši nivo- izjavio je gradonačelnik.

Koordinator „Sistema 48“ i predsednik Skupštine, Branislav Mitrović za Sistem je rekao da je on posle tri meseca omogućio lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima da krenu u ozbilјnu reformu:

-Ako ovu prvu fazu od tri meseca možemo nazvati digitalizacijom, druga faza koja je krenula 6. februara jeste faza digitalne transformacije. Bazu koju smo sada dobili moramo stavlјati u funkciju stvaranja dobrih procesa u našoj lokalnoj samoupravi. Lečimo dugogodišnje bolesti, unapeđujemo sistem, ova iskustva se koriste od gradonačelnika do direktora javnih preduzeća i to uvođenjem procedura i kreiranjem jasne odgovornosti. U Sistemu je 31 učesnik, i maksimalnim angažovanjem sve će funkcionisati još kvalitetnije.

Mitrović je  pozvao građane da za svaki uočeni problem, ili nerešenu situaciju, putem „Sistema 48“ alarmiraju nadležne službe, preduzeća ili organizacije, nadajući se da će ovakvim načinom komunikacije i akcije javnog sektora u postepeno vidno biti poboljšan kvalitet života u gradu.On je rekao i da se radi na tome da se jedan deo odgovora oko pitanja nenadležnosti za rešavanje određenih problema u gradu od strane, naročito inspekcijih službi, neutralisati budućim unapređenjem sistema odgovornosti u radu javnog sektora.

M.N.