Vesti

Predstavnici Francuskog instituta u poseti OŠ Dušan Jerković

Posted: 14. novembra 2017. u 11:49   /   by   /   comments (0)

Predstavnici Francuskog instituta u Beogradu bili su u zvaničnoj poseti Osnovnoj školi „Dušan Jerković“ u Užicu 26. oktobra 2017. g. želeći da unaprede proces učenja francuskog jezika kao drugog stranog jezika u osnovnoj školi i ohrabre učenike da istraže koje sve mogućnosti otvara znanje francuskog jezika.

Žilijet Tirlik, koordinatorka za dvojezičnu nastavu i promociju francuskog jezika, sa još tri lektora iz Francuske održala je tri radionice sa učenicima šestog i osmog razreda – sa učenicima VIII 5 odelјenja, odelјenjem VIII razreda OŠ „Slobodan Sekulić“ i sa učenicima VI 2. Tokom radionica im se pridružila i Florans Koc, ataše za saradnju za francuski jezik.

U prijatnoj i radnoj atmosferi ceo tim Francuskog instituta težio je da što više zainteresuje đake za učenje francuskog jezika. Aktivnosti su bile prilagođene uzrastu učenika, koji su imali priliku da čuju izvorne govornike francuskog jezika. Iako su imali tremu, učenici su bili zadovolјni, jer nikada ranije nisu imali priliku da razgovaraju sa „pravim“ Francuzima. Najviše su im se svideli lektori Eva i Gijom sa kojima su učili nove reči i vežbali izgovor francuskog jezika.

Nakon radionica posetioci su se sastali sa upravom škole, nastavnicima francuskog jezika i školskim bibliotekarima. Direktor škole Ratko Trmčić upoznao je goste sa podacima da  je Osnovna škola „Dušan Jerković“ jedna od škola u ovom delu Srbije sa najdužom tradicijom učenja francuskog jezika  – od osnivanja, od 1955. sa kraćim prekidima, uči se i danas.

Razgovaralo se, takođe, o promociji francuskog jezika. Naime, u školi „Dušan Jerković“, počev od februara 2011.godine, u okviru projekta DELF u školskim ustanovama, učenici imaju mogućnost da se pripremaju i da izađu na polaganje ispita za sticanje DELF diplome (Diplôme d’études en langue française), diplome koja potvrđuje nivo stečenog znanja francuskog jezika za one kojima francuski jezik nije maternji. To je zvanična diploma Ministarstva prosvete Republike Francuske. Ona omogućava onima koji uče francuski jezik da ozvaniče svoj nivo znanja i sposobnosti upotrebe jezika. Ispit se na istovetan način polaže u celom svetu, diploma je važeća u celom svetu i jednom stečena važi trajno.

Mart mesec je u celom svetu poznat kao mesec Frankofonije. U OŠ  „Dušan Jerković“ svake godine se bogatstvo frankofone kulture obeležava nizom manifestacija. Učenici učestvuju na likovnim konkursima, prave se izložbe knjiga i likovnih radova, škola se ukrašava panoima koji slave francuski jezik i kulturu, a uvek se završava priredbom na kojoj se pevaju francuske pesme, recituje  na francuskom, glumi, a govore se čak i francuske brzalice.

Predstavnici Francuskog instituta su bili zadovolјni i istakli su da je škola „Dušan Jerković“ važna za buduće projekte Francuskog instituta. Nakon razmene ideja dogovarali smo se o budućoj saradnji sa želјom da se jođ više osnaže veze i uoče pozitivne strane pripadanja velikoj frankofonoj zajednici.

  1. Nedić, M. R. Pejović, A. Duković