Plus

Predavanje „Kamen i drvo u narodnoj tradiciji Zapadnog Pomoravlja“

Posted: 1. juna 2019. u 11:37   /   by   /   comments (0)

Arhitekta Tihomir Obradović i istoričar umetnosti Miodrag Danilović održaće predavanje na temu “Kamen i drvo u narodnoj tradiciji Zapadnog Pomoravlja”. Predavanje će biti održano u Maloj sali Doma kulture u Čačku u utorak 4. juna sa početkom u 19, 30 časova.Obradović i Danilović će, svaki sa aspekta nauke koju reprezentuju, govoriti o značaju spomenika kulture koji su proizvod  dinamičnih, često turbulentnih istorijskih procesa, ali i našeg odnosa prema njima.

 Predavanje Kamen i drvo u narodnoj tradiciji Zapadnog Pomoravlja kroz odnos prema drvenoj i kamenoj gradnji prikazuje različite sfere života srpskog naroda, od stambene preko versko-obredne, do grobne i memorijalne. Upotreba ova dva materijala u gradnji, crkvenoj i stambenoj arhitekturi, spomeničkim i grobnim obeležjima povod je za dublje i opširnije analize narodne kulture koja se na prostoru Balkana oblikovala kroz dugo trajanje kulturno-istorijskih obrazaca antike i Srednjeg veka, i prožimanje različitih kulturnih slojeva među kojima su dominantni hrišćanski i paganski.

M.Nikolić

Uslovi korišćenja: Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Portala Pasaž, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Portal Pasaž će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.