Društvo

Poziv za javnu raspravu o izradi Plana detaljne regulacije Starog grada

Posted: 24. decembra 2018. u 14:54   /   by   /   comments (0)

Javna rasprava o Planu detaljne regulacije Stari grad održaće se  u utorak , 25. decembra od 12 časova u Svečanoj sali Gradske kuće i ovim povodom, zamenik gradonačelnika, Nemanja Nešić u ime gradskog rukovodstava, pozvao je sve zainteresovane da dođu, i da predlozima i idejama, doprinesu izradi najboljeg mogućeg koncepta.

Rekavši da su početni radovi na rekonstrukciji i konzervaciji Starog grada, kao i najavljene mogućnosti za njegovo dalje uređenje „izazvali veliko interesovanje građana“ ali se „kao prepreka za nastavak radova pojavilo nepostojanje planskog osnova za dalji razvoj područja“. Sledstveno tome, potrebno je uraditi „jedan kvalitetan planski dokument za dalji razvoj ove lokacije“- rekao je Nešić, i dodao:

-Zahvalјujući programu Evropske unije EU PRO koji je finansijski podržao ceo ovaj projekat, mi smo pokrenuli postupak izrade Plana i javnom raspravom treba da opredelimo i usmerimo dalјi razvoj područja u tri klјučna aspekta.

Kao  prvi aspekt, Nešić je postavio:“ uspostavlјanje komunikacione veze između državnog puta i same tvrđave kroz izgradnju pešačkog mosta“.

Drugi aspekt je „planska osnova koja se odnosi na samu konzervaciju i rekonstrukciju fortifikacije“, a treći je „razvoj šireg poteza same lokacije, kroz planiranje i kasnije izgradnju zabavnih i rekreativnih i komercijalnih sadržaja“

Radi se o planu za uređenje ne samo tvrđave, već ukupno 10  hektara zemljišta u neposrednoj okolini. Grad Užice je, za izradu Plana detaljne regulacije Starog grada, iz programa EU PRO dobio 15 500 evra, a ostatak sredstava, 30.000 evra izdvojiće se  iz budžeta Grada .

Ovim pozivom očekuje se da se „kroz razgovor i kvalitetnu diskusiju dođe do najboljeg mogućeg rešenja koje se tiče razvoja ovog područja“

-Bitno je da se izradi kvalitetan Plan na osnovu koga će kasnije celo područje oko Starog grada dobiti sve one sadržaje koji će činiti da tvrđava, koja je simbol Užica, postane mesto od koga će određeni broj Užičana i živeti-  izjavio je Nemanja Nešić.

M.N.  / foto: Grad Užice