Najava, Umetnost

Požega- nova stanica putujuće izložbe „Tihe knjige“ iz Lampeduze

Posted: 10. decembra 2018. u 01:55   /   by   /   comments (0)

Nakon predstavljanja putujuće izložbe „IBBY Tihe knjige- iz sveta u Lampeduzu i natrag“ na Pedagoškom fakultetu Užice protekle nedelje, Narodna biblioteka Požega organizuje istu izložbu i u Gradskoj galeriji u Požegi u ponedeljak, 10. decembra. Izložba će biti otvorena u 12 časova.
Međunarodna putujuća izložba „Tihe knjige – iz sveta u Lampeduzu i natrag“ („Silent books IBBY- from the world to Lampedusa and back”) Međunarodnog odbora za književnost za decu i mlade obuhvata 73 slikovnice bez teksta iz 20 zemalja sveta.
Radi se o slikovnicama bez teksta koje su bile prvi kontakt deci migranata na ostrvu Lampeduza sa novim kontinentom iz kojih su, bez poznavanja jezika, bili u prilici da nauče nešto o novoj sociološko kulturnoj sredini u kojoj su se našli. S obzirom da je Požega, zahvaljujući Narodnoj biblioteci organizator prvog i jedinog festivala slikovnica u Srbiji , „Čigra“, tema slikovnice ovde nije nepoznata, ali će svakako, ova izložba biti prilika da se prošire postojeća znanja o ovoj vrsti edukativne komunikacije sa decom.
Kolekcija sadrži slikovnice različitih veličina – od minijaturnih do ogromnih, ilustrovane raznovrsnim stilovima i tehnikama, sa naslovima na mnogim stranim jezicima, ali sa jednom zajedničkom karakteristikom – sve one su bez teksta. Izložba je nastala kao rezultat projekta koji je IBBY Italija započeo 2013. godine sa ciljem da se deci koja žive na malom, udaljenom italijanskom ostrvu Lampeduza obezbedi biblioteka, ali prevashodno je namenjena deci izbeglicama iz Severne Afrike kojima je, nakon rizičnog i opasnog putovanja morem i napuštanja sopstvenog doma, ostrvo Lampeduza prva tačka novog sveta u koji dolaze. Sa namerom i željom da im olakšaju već tešku životnu situaciju u kojoj su se našli, biblioteka sa slikovnicama bez teksta je za njih postala mirna luka u kojoj knjige pomažu da emocionalno prevaziđu teškoće, a da im jezik ne bude barijera koji će ih onemogućiti da ih čitaju. Ilustrovane tihe knjige su tako postale moćno sredstvo za prevazilaženje jezičkih, geografskih i kulturnih granica. Biblioteka je namenjena i deci koja žive u Lampeduzi što je onda omogućilo i susret i interakciju dece iz lokalne sredine i one koja su se tu našla silom prilika.
Izložba se realizuje u saradnji Narodne biblioteke Požega i IBBY.