Umetnost, Vesti

„Playground“: izložba radova Aleksandra Dimitrijevića u Užicu

Posted: 25. oktobra 2015. u 04:08   /   by   /   comments (0)

Aleksandar Dimitrijević, užički slikar evropskog renomea nakon dve godine,  od izložbe Clothed Painting  2013.g. koju je realizovao zajedno s Danicom Karaičić u Gradskom kulturnom centru , sugrađanima je predstavio svoj novi stvaralački opus na samostalnoj izložbi u istom prostoru 24. oktobra. DSCF4445
Izložbu Playground otvorila je istoričar umetnosti mr Kristina Selaković:
– Posmatrajući slike i artefakte Aleksandra Dimitrijevića možemo se pitati: Šta sve može biti kreativan produkt? U najopštijem smislu, kreativni produkt je svaki čin koji zadovoljava kombinaciju triju kriterijuma: odgovor treba da bude nov, efikasan prema nekom izazovu ili da bude od vrednosti pojedincu ili društvu. Onog trenutka kada je Pikaso spojio gidon i sedlo od bicikla i tako napravio svoje čuveno delo Glavu bika umetnost dobija novu dimenziju, novu ideju, koncept koji ruši poimanje umetničkog dela koje je trajalo vekovima. Dimitrijević od odbačene zabeleške izgubljene ili dobijene društvene igre poput jamba, tablića, ix-ox-a pravi jedinstvenu arhivu i vezu između života i umetnosti. Iako su to odbačeni predmeti, on od njih pravi kreativne produkte i tako pokazuje da je stvaralaštvo ishod stvaralačkog procesa. Tako njegove zabeleške postaju originalna, neobična umetnička dela koja doživljavaju transformaciju i prevazilaze konvencionalna ograničenja i ostvaruju promene koje dovode do nastajanja novih formi i sadržine.

DSCF4447Osvrćući se na suštinu stvaralačkog čina Aleksandra Dimitrijevića, mr Selaković je istakla:
-Upravo artefakti postaju inspiracija za velika platna u kojima se osim grafizma, linija, ploha pojavljuje i boja. Dimitrijević integriše različite medije kao što su slika, crtež, instalacija, fotografija, grafika i tako uspostavlja dijalog i eksperiment koji je, kao što i sam kaže, centar njegovog interesovanja. Slikama dominira ekspresivni pokret četkice, jake boje na kojima se pojavljuje splet crnih linija, slova, brojeva, potpisa, zabeleški i tako uvlače posmatrača u društvenu igru, u vreme odmora ili dokolice. Međutim, Dimitrijević i taj trenutak, naizgled uzalud potrošenog vremena, uzima i on postaje čin promišljenog stvranja i nastajanja nove slike, novog umetničkog dela. Slike postaju apstraktni otisci svakodnevnog života, događaja, komunikacije i odnosa sa drugim ljudima koji nisu na slici prisutni fizički, ali jesu ostavili trag, zabelešku.

DSCF4420Stvaralaštvo Dimitrijevića podrazumeva kreativno    pretapanje svakodnevne stvarnosti u gotovo delo u smislu da se  delovanje nesvesnog materijalizuje u nizu slika, crteža, instalacija i artefakata kao i njihovih kombinacija. Iznoseći delove naše odsustnosti iz rutine ili navike koje nas, po pravilima razumnog, a to znači i  racionalnog bića, čine krajnje de-kreiranim jedinkama definisanim kao niz nearikulisanih sadržaja, Dimitrijević nam predočava najveće dubine naših prapočetaka. Ne čini se zaludnim svo kopanje po nesvesnom u trenucima odmora, opuštenosti ili zalutalosti ako nam sve to  donosi odgovore predočene jezikom umetnosti. Ono što je čoveku bitno za svaku racionalnu odluku uvek je izvuklo za sobom na površinu i najveći i najmoćniji deo istinskog Ja- nesvesnog upravljačkog mehanizma. Upravo ispitujući to nesvesno distanciran jedino mogućnostima koje se pružaju upotrebom tehnika i njihovih kreativnih moći, umetnik se čini svedokom jednog celog niza podsvesnih tokova. Njegovo bavljenje našim nasumičnim škrabanjima, crtkanjima , grafičkim izrazima dopunjeni bojom i potpisom čine da je pojedinačni arhetip bude zauvek uhvaćen kao potvrda identiteta. Gradeći svoje delo na ovakav način, Aleksandar Dimitrijević nam potvrđuje onu , samo naizgled teorijsku fikciju- da je umetnik ogledalo stvarnog sveta.

Izložba Playground u Gkc biće otvorena do 10. novembra. Pored novih radova poseban kuriozitet ove izložbe je i najnovija video instalacija nastala na grupnoj izložbi u Minhenu početkom oktobra koja svoju premijeru ima upravo pred užičkom publikom.
M. Nikolić