Umetnost

Održan naučni skup „Književno delo Ljubivoja Ršumovića“

Posted: 17. oktobra 2018. u 08:03   /   by   /   comments (0)

Neposredno pred početak nove školske godine, u petak 28. septembra, na Pedagoškom fakultetu u Užicu, održan je Naučni skup „Književno delo Ljubivoja Ršumovića“. Time je Fakultet potvrdio da pored obrazovne i naučne misije ima još jednu važnu misiju – negovanje i očuvanje nacionalnog identiteta i nacionalnih vrednosti i kulture. Ovaj skup prvi je u nizu naučnih skupova, planiranih da se održe na Pedagoškom fakultetu, posvećenih zavičajnim piscima, umetnicima i kulturnim poslenicima, koji su potekli iz ovog kraja, čije su ime s ponosom pronosili i kojima se i Užice danas ponosi.

Namera organizatora, kako ističe prof. dr Snežana Marinković, dekan Pedagoškog fakulteta, bila je da se ovim skupom povežu dva značajna jubileja Ljubivoja Ršumovića: prošlogodišnji – šest decenija bogatog književnog rada – i predstojeći – osamdeset godina života (2019. godine).

Učešće na skupu uzela su 34 autora sa 29 radova, tematski podeljenih u tri sekcije – jezičku, književnu i pedagoško-metodičku. U ovim radovima osvetljen je Ršumovićev žanrovski raznolik opus – ne samo poezija, već i njegovi dramski i prozni tekstovi. Takođe, Ljubivoje Ršumović posmatra se u nešto širem kontekstu, ne samo kao pesnik za decu, već i kao stvaralac koji je ostavio značajnog traga i na drugim poljima, stvorivši osoben, prepoznatljiv i jedinstven stilski izraz. Budući da je domaćin Pedagoški fakultet, jedan nemali broj radova posmatra Ršumovićee književne tekstove kao predložak za realizaciju obrazovnih i vaspitnih ciljeva.

Na Plenarnoj sednici sagledano je Ršumovićevo stvaralaštvo sa različitih aspekata. Prof. dr Dragan Bošković, redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, posmatrao je delo ovog pesnika u kontekstu poetike modernističke književnosti uopšte, ukazavši na dodirne tačke Ršumovićeve poetike i poetike srpskih pisaca 20. veka (Rastka Petrovića, Crnjanskog, Andrića, Kiša i sl.). O stilsko-jezičkim osobenostima Ršumovićeve poezije govorio je u svom referatu prof. dr Miloš Kovačević, redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Prof. dr Zorana Opačić, vanredni profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu, u svom izlaganju sagledava mesto Ljubivoja Ršumovića u postradovićevskom periodu. O Ršumovićevoj poeziji za „odrasle“, koja je velikim delom ostala po strani, govorio je pesnik Dragan Jovanović Danilov.

U jednom broju radova izlaganim na skupu posmatrane su stilske i jezičke specifičnosti Ršumovićevog stvaralaštva, njegove satirične poezije i poezije i proze za decu (radovi prof. dr Milke Nikolić, doc. dr Bojane Veljović, dr Milene Zorić, doc. dr Marine Kebare, Julijane Stevanović i Gordane Ljubičić). O mestu Ljubivoja Ršumovića u kontekstu srpske književnosti za decu, njegovim dramskim tekstovima, folklornim elementima u njegovoj poeziji,  ironijskom diskursu i satiri govorili su: dr Jovan Ljuštanović, prof. dr Milivoje Mlađenović, dr Jelena Veljković Mekić, Aleksandra Bjelić, doc. dr Ljiljana Kostić i Milica Aleksić. Značajan broj referata odnosio se na Ršumovićevo književno delo u funkciji realizovanja obrazovnih i vaspitnih ciljeva, obrazovanja za prava deteta i razvijanja tolerancije i uvažavanja raličitosti  (radovi prof. dr Snežane Marinković, prof. dr Daliborke Purić, dr Mirjane Čutović, prof. dr Brana Mikanovića, doc. dr Mirjane Stakić, prof. dr Sanje Maričić, doc. dr Kristinke Selaković, prof. dr Živorada Milenovića, prof. dr Boška Milovanovića, Marije Ivanović, Maje Ćalić, doc. dr Jelene Grkić Ginić i Dušice Racković).

Ovaj skup bio je povod i za izradu bibliografije radova Ljubivoja Ršumovića, od prve objavljene pesme u Vestima 1957. godine do danas, čime će se još jasnije steći uvid u bogatstvo opusa ovog književnika. Autor bibliografije je dr Tatjana Bogojević iz Biblioteke Matice srpske iz Novog Sada.

U okviru pratećeg programa Skupa otvorena je izložba fotografija Ljubivoja Ršumovića, pod nazivom „Ljudi koje srećom srećem“.

Lj. T. Kostić