Društvo

Objavljeni konkursi za javne radove i subvencije za nezaposlene u Užicu i Sevojnu

Posted: 31. maja 2018. u 21:18   /   by   /   comments (0)

Nacionalna služba i Grad užice raspisali su konkurse za angažovanje na poslovima javnih radova i dodelu subvencija za nezaposlene u 2018. godini. Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih,  kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni radovi se sprovode u oblastima socijalnih (odnosno socijalne zaštite) i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode, i kulturnih delatnosti- u kojima se angažuju isključivo osobe sa invaliditetom. Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u registar Agencije za privredne registre. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na  konkursu za javne radove je 15. jun. Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u filijali Užice, preko pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Užice u Užicui imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetomradi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom. Poslednji rok za prijem prijava za subvencije je 15 . jun. Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u filijali Užice, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Sporazum o ovim merama realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu, potpisan je 17. maja  i  između Nacionalne službe za zapošljavanje i Gradske opštine Sevojno. Pri tome prednost za nezaposlene u Sevojnu je i to što mogu konkurisati za javne radove ili subvencije, u datim rokovima, i u Užicu i u Sevojnu. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na konkursima u Sevojnu je 7. jun za javne radove i 20. jun za dodelu subvencija.

O detaljima ova dva konkursa građani Sevojna se mogu informisati i na zvaničnoj stranici Gradske opštine Sevojno:

za javne radove: http://sevojno.org.rs/javni-konkurs-javni-radovi/

za subvencije: http://sevojno.org.rs/javni-poziv-za-dodelu-subvencije-za-samozaposljavanje/

Mirjana Milićević

Foto izvor – TV Lav plus Užice