Plus

Milija Belić na izložbi digitalne umetnosti u Parizu

Posted: 3. decembra 2017. u 09:16   /   by   /   comments (0)
Dr Milija Belić, srpski multimedijalni umetnik, pozvan je da učestvuje na izložbi ART NUMERIQUE koja će biti otvorena 06. decembra 2017. godine u pariskoj galeriji Abstract Project. Konstatujući da „umetnici danas sve više prihvataju novu digitalnu tehnologiju, koja nudi nove i neuporedivo veće mogućnosti u odnosu na tradicionalnu praksu“, komesar izložbe Jun Sato ističe da „ne postoji jedinstvena definicija digitalne umetnosti, ali da se može reći, u najširem smislu, da ona okuplja umetničke kreacije koje su, tokom svoje elaboracije, imale pristup jednoj od digitalnih tehnika“.
Izložba, na kojoj će biti predstavljeni radovi dvanaest umetnika, prikazuje različite pristupe i upotrebu digitalne tehnologije. Milija Belić će biti zastupljen sa video radom, kompjuterskom animacijom, pod nazivom GLASS BACKGROUND, u kojem je minimalistička muzika Filipa Glasa, kao pandan vizuelnom minimalizmu, integrisana u jedinstvenu vizuelno-akustičku celinu.
 Dr Milija Belić u tekstu kataloga konstatuje „da su nove tehnologije dozvolile pristup nebrojenim fasetama realnosti – fizička realnost se relativizuje proširujući se sve više na potencijalno plodnu virtuelnu stvarnost. Kao posledica ove iznenadne svesti razvija se jedna nova estetika virtuelnog. Manipulacija novim tehnološkim sredstvima postavlja danas pitanje kreacije jednog novog umetničkog digitalnog jezika.
Najinteresantnije u eri digitalizacije naše celokupne stvarnosti jeste povratak na pitagorejsku filozofiju prema kojoj je broj shvaćen kao osnovni princip ustrojstva, ne samo Kosmosa, nego i čoveka i njegove umetnosti, primećuje Belić. Stvarnost koju otkriva naša nova digitalna era nije idealizovana, već kodirana stvarnost. Sve je moguće izraziti i dešifrovati numerički. Čak i sama svetlost se rastvara u jednostavne brojčane nizove zahvaljujući kojima je, zatim, moguće ponovo rekonstituisati istu ovu svetlost i dati joj realan fizički aspekt. Nadmoć digitalne tehnologije pretvara danas broj, ne samo u suštinu, već u samu supstancu jednog sveta, imaginarnog koliko i realnog, kojeg tek treba izgraditi.“
M.Odalović/ Foto: Milija Belic, GLASS BACKGROUND, 2015 – extrait de la vidéo