Press

Marko Jevanđelista- Markovdan

Posted: 8. maja 2018. u 08:51   /   by   /   comments (0)

 

Apostol i jevanđelist Marko (Jovan Marko) bio je sin bogate žene Marije, koja je bila prijatelј hrišćanima, jedan je od apostola (učenika) Isusa Hrista i autor prvog jevanđelјa.

Prema predanju, njegov ujak, Apostol Varnava i apostol Pavle uzeli su ga u pratnju na prvom misionarskom putovanju u Antiohiju. Kasnije sa ujakom Varnavom odlazi na Kipar, a sa apostolima Petrom i Pavlom u Rim.

Sveti Petar postavlјa Marka za episkopa i šalјe ga u Misir da propoveda. Tako je Sveti Marko bio prvi propovednik Jevanđelјa i prvi episkop u Misiru. Propovedao je u Liviji, Amonikiji i Pentapolјu. Iz Pentapolјa prešao je u Aleksandriju. U Aleksandriji Sveti Marko je osnovao crkvu Božju, postavio episkopa, sveštenike i đakone.

Predanje ga smatra osnivačem Crkve u Aleksandriji. Umoren od neznabožaca, sahranjen je bio u Aleksandriji. 828. godine njegovo telo je ukradeno od strane mletačkih trgovaca i prevedeno u Veneciju gde danas leži njegov sarkofag u crkvi svetog Marka.

Apostol Marko je pisac, po vremenu pisanja, prvog jevanđelјa, koje nosi njegovo ime – Sveto Jevanđelјe po Marku.

Srpska pravoslavna crkva slavi svetog jevanđelistu i apostola Marka – Markovdan 8. maja po Gregorijanskom kalendaru (25. april po Julijanskom kalendaru).

* * *
Jevanđelјe po Marku (grč. Κατὰ Μᾶρκον εὐαγγέλιον) je druga knjiga Novog zaveta, najkraće je i najjednostavnije jevanđelјe. Biblijska skraćenica knjige je Mk.

Evanđelјe po Marku se smatra najstarijim jevanđelјem koje je poslužilo kao izvor za Jevanđelјe po Luki i Jevanđelјe po Mateju. Pošto evanđelјa po Mateju i po Luki imaju za osnovu evanđelјe po Marku, onda postoji samo jedan sinoptički izvor o Isusovom životu, a to je evanđelјe po Marku. Ova pozicija se naziva Markanski prioritet. Nekad se smatralo da je jevanđelјe po Mateju starije, što je razlog da se u Bibliji nalazi prvo.

Markovo evanđelјe beleži ono što je Isus činio: pripremu za javno delovanje, delovanje u Galileji, u Jerusalimu, muku, smrt i uskrsnuće. Redosled kazivanja je određen teološkim razmatranjima, što znatno otežava kritičku analizu Isusove biografije. Markovo evanđelјe predstavlјa odlučni poziv na praćenje Isusa koji polazi u samoću, patnju i smrt. Evanđelјe se završava rečima „bojahu se“: to je bilo doba kada je priznavanje hrišćanstva moglo doneti nedaće i smrt. U ovom jevanđelјu je zapisano i propovedanje apostola Petra u Rimu.

Prema predanju, napisao ga je apostol Marko, najverovatnije u Rimu oko 64. – 70. godine, na grčkom jeziku. Smatra se da je zasnovano na sećanjima sv. Petra. Markov stil, način pisanja je vrlo jednostavan, živ i privlačan i liči narodnom pripovedanju. Jevanđelјe je napisano za rimsku hrišćansku zajednicu.

* * *
Pesma iz Prologa

Jevanđelist Marko u Misir doleti
Kao pčela s medom. I Misir oseti
Slast Hristovog meda, slast nauke žive,
I počeše lјudi Hristu da se dive:
Kako se vaploti u božanskoj brizi
Za spasenje lјudi, kako se ponizi,
I vaskrse kako u slavi i sili.
— Po gustom smo mraku mi dosad hodili!
Rekoše Misirci: sad nam sunce granu,
Radujmo se, lјudi, ovom svetlom danu! —
No svoj usev divni Marko krvlјu zali,
Idoli zbog toga svi su popadali.
I Misir se krsti, zemlјa faraonska
Posta njiva Božja, crkva apostolska.

Priredio: Slobodan MITRIĆ

Izvor: SPC

Uz saglasnost priređivača preuzeto sa: https://www.facebook.com/mitri.boki/posts/192501344706994