Vesti

„Korak u fiziku“ osnovaca iz Lunovog sela, Ribaševine i Karana

Posted: 21. oktobra 2017. u 23:51   /   by   /   comments (0)

U Regionalnom centru Užice, u petak 20. oktobra, održana je radionica u okviru  projekta „Korak u fiziku“ , koji za cilj ima popularizaciju i promociju nauke, za učenike 4. razreda osnovne škole. Autori projekta, Jelena Radovanović, nastavnik  fizike u OŠ „Slobodan Sekulić“, i Vladan Mladenovića iz Aleksinca, nastavnik fizike u OŠ „Ivan Vušović“ u Ražnju i u Aleksinačkoj gimnaziji, organizovali su nešto više od sat vremena druženja  sa učenicima  u prostorijama Naučnog kluba RC Užice. U eksperimentima vezanim za magnetizam i eliktricitet, aktivno su učestvovala deca iz OŠ „Miodrag Milovanović-Lune “ u Karanu i izdvojenih odeljenja ove škole iz Lunovog sela i Ribaševine ,u pratnji učiteljica Ane Marjanović, Marine Cvijetić i Vesne Vukić-Jelić. Neki od ciljeva autora projekta su , prema rečima Jelene Radovanović, podsticanje prirodne dečije radoznalosti i interesovanja za nauku u ovom uzrastu, kao i učenička  interakcija kroz održavanje radionica u grupama od oko 20 učenika iz različitih osnovnih škola sa šire teritorije grada.

Radionici je prisustvovalo 17 učenika koji su raspoređeni u 5 grupa,zbog lakšeg i preglednijeg rada. Nakon prvobitnog upoznavanja i prilagođene definicije i dobijenih odgovora na pitanja šta je nauka, ko se bavi naukom i na koji način, osnovci su imali priliku da i sami za trenutak postanu naučnici putem eksperimenta vezanog za magnet. Uvodno objašnjenje i zajednički zaključak autora projekta i dece da magnet privlači metal, prošireno je kroz eksperiment da li magnet privlači sve metale. Svakoj grupi su dodeljeni „rekviziti“ za izvođenje eksperimenata, magnet i različiti sitni predmeti od gvožđa, mesinga ,bakra ili aluminijuma, kao i papir za zapisivanje zaključaka koje metale magnet privlači a koje ne.

U delu radionice vezanom za magnet, deci je pokazano i delovanje različitih polova magneta a njihov zadatak je bio da nakon eksperimenata koje su izvodili sa magnetima različitih boja, oblika i veličina, objasne zašto se strane nekih magneta privlače a druge odbijaju. Nakon toga razgovaralo se i magnetnim polovima, severnom i južnom, a privlačenje i odbijanje polova, nakon isprobavanja različitih varijanti, deca su dokumentovala crtežima. Kroz igru i izvođenje trikova, pomerajući predmete pomoću magneta postavljenog ispod lista papira ili stola, nekoliko učenika je svojim drugarima pokazalo i da nije potrebno da magnet bude u direktnom kontaktu sa metalom. Predavači su ,kroz primere i objašnjenja, pokazali deci i delovanje magneta različite jačine na predmete kao i princip rada kompasa. Putem informacija o magnetnom polju, deca su saznala i nešto više o životinjama koje imaju čulo preko koga osećaju magnetno polje, kao što su ptice, kitovi ili delfini, i na osnovu tog čula i magnetnog polja, usmeravaju svoje kretanje.

Drugi deo radionice bio je usmeren na temu elektriciteta i njegovog delovanja. Deca sui mala priliku da vide kako naelektrisana šipka privlači  komadiće papira, kuglice aliminijumske foliju ili, kosu. Slična prezentacija je urađena i sa komadom plastične fascikle naelektrisanom na ivicu stola, što su deca takođe imala priliku da isprobaju, čime se došlo i do zaključka da se tela elektrišu pomoću trenja. Organizovano je i mini-takmičenje u kome je zadatak bio da se metalna limenka, nekoliko metara do određenog cilja, dokotrlja samo pomoću naelektrisanog komada plastične fascicle. Pozitivno i negativno naelektrisanje, demonstrirano je i dokazano pomoću eksperimenta sa plastičnim slamčicama. Naime, na postolje od plute probodeno čačkalicom, horizontalno je postavljena naelektrisana slamčica pa je prema njenim krajevima približavana druga naelektrisana slamčica čime je pokazano odbijanje u slučaju istog, tačnije negativnog naelektrisanja. U toku istog eksperimenta pokazan je i primer pozitivnog naelektrisanja, odnosno prelaska elektrona na predavača u toku naelektrisavanja slamčica, čime se dobilo pozitivno naelektrisanje, koje je privlačilo slamčicu na postolju, što su učenici i sami isprobali.

Tokom narednog perioda biće organizovane još 3 radionice u okviru projekta „Korak u fiziku“ kroz koje će učenici biti upoznati i sa drugim oblastima važnim za dalje izučavanje fizike, kao što su kretanje i sila, merenje, plivanje i tonjenje tela, takođe putem istraživačkog rada i eksperimenata. Nastavna sredstva nabavljena za potrebe projekta i smernice za primenu rezultata istraživačkog rada urađenog na radionicama, biće dostupne svim zainteresovanim nastavnicima.

Mirjana Milićević