Press

Konkurs za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno poslovnih zgrada u Užicu

Posted: 9. juna 2017. u 09:25   /   by   /   comments (0)

Grad Užice raspisao je javni konkurs za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje obnove fasada stambenih zgrada imaju stambene i stambeno – poslovne zgrade koje imaju najmanje pet stanova., kao i stambene i stambeno-poslovne zgrade u okviru prostorno kulturno- istorijskih celina koje se sufinansiraju, bez obzira na broj stanova.

Informacije o podacima i dokumentaciji koje je uz prijavu  neophodno dostaviti možete preuzeti na zvaničnom sajtu grada.

Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objavlјivanja na sajtu grada ( do 6.08.2017.godine).

Pre podnošenja prijava zainteresovani mogu dobiti detalјnije informacije od Nikole Nikolića, na telefon broj 031/590-105.

Prijave se podnose na adresu: – GRAD UŽICE, 31000 Užice, Ulica Dimitrija Tucovića 52 (za Komisiju za obnovu fasada stambenih zgrada) ili lično u prijemnu kancelariju broj 12 Gradske uprave Užice, na istoj adresi. Na poleđini koverte vidlјivo naznačiti naziv i adresu podnosioca prijave.

izvor: Grad Užice

 

Grad Užice