Press

Konkurs za izlaganje u Gradskoj galeriji Požega u 2018.

Posted: 11. jula 2017. u 13:31   /   by   /   comments (0)

Konkurs Gradske galerije Požega je otvoren za:
1. samostalne izložbe
2. autorske izložbe 
3. jednodnevne prezentacije / projekcije / diskusije

Za konkurs je neophodno dostaviti:
1. kontakt (obavezno važeću e-mail adresu i broj telefona)
2. opis projekta – koncepciju izložbe sa tehničkim opisom (do jedne strane teksta A4)
3. vizuelnu dokumentaciju (do 10 ilustracija projekta sa kojim se konkuriše)
4. profesionalnu biografiju (CV)

Prijave dostaviti isključivo elektronskim putem na email adresu galerijapozega@gmail.com

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2017. godine

Pijave razmatra Umetnički savet Gradske galerije Požega imenovan na predlog v.d. direktora Kulturnog centra Požega na period od 2018-2021. godine u sastavu:
– Dragan Jovićević Macola (vajar),
– Miroljub Filipović Filimir (slikar, multimedijalni umentik),
– Ljubivoje Ršumović (pisac, pesnik za decu),
– Uroš Petrović (pisac) i
– Slađana Petrović Varagić (urednica likovnog programa galerije).

Učesnici konkursa će biti informisani o rezultatima najkasnije do 15. decembra 2017. godine.

Sva pitanja u vezi konkursa mogu biti poslana na email adresu galerijapozega@gmail.com

***
Gradska galerija Požega radi u sastavu Kulturnog centra Požega, osnovana 1999. godine, danas je jedan od izlagačkih prostora u Srbiji, koji se bavi afirmacijom, prezentacijom, produkcijom savremene vizuelne umetnosti. Gradska galerija Požega, učestvujući u javnom predstavljanju savremenih umetničkih praksi u zemlji, nastoji da doprinese decentralizaciji kulture, da bude prepoznata kao mesto koje na profesionalan način omogućava predstavljanje umetničkih i kustoskih projekata, ali i kao važan produkcijski centar koji doprinosi razvoju savremene umetnosti u zemlji i inovativnih umetničkih praksi, sa posebnim zadatkom osnaživanja lokalne likovne scene i edukacije mlađe populacije.

Izvor: Gradska galerija Požega