Press

Konkurs povodom 12. Međunarodnog festivala dečijeg stvaralaštva „Kreativna čarolija“

Posted: 1. februara 2016. u 09:37   /   by   /   comments (0)

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i UG „Kreativa-kreativno obrazovanje“ iz Banje Vrujci u saradnji sa Institutom za kreativni razvoj mladih iz Slovenije
objavljuju NAGRADNI KONKURS povodom
12.Međunarodnog festivala dečjeg stvaralaštva „KREATIVNA ČAROLIJA“

LITERARNI KONKURS:

Za najbolji poetski i prozni rad :

„SRCE SE NEMA DA SE IMA, SRCE SE IMA DA SE DAJE SVIMA“ (radovi se šalju u elektronskom obliku na mejl carolija2016@gmail.com ili poštanskim putem do 1. aprila 2016; Najuspešniji literarni autori biće pohvaljeni, čime će steći pravo učešća na 12.Međunarodnom festivalu KREATIVNA ČAROLIJA). Kontakt osoba: Katarina Čarapić, 062/8077387

LIKOVNI KONKURS:

Za najbolji likovni rad (koristiti KOLAŽ tehnike):

„SRCE SE NEMA DA SE IMA, SRCE SE IMA DA SE DAJE SVIMA“ (Radovi se obavezno šalju poštom do 01.aprila 2016. Radovi mogu da se postave i na FB stranu festivala, ali to ne isključuje slanje poštanskim putem; Pristigli radovi ostaju svojina organizatora koji zadržava pravo da ih koristi u druge neprofitabilne svrhe; Najuspešniji autori biće pohvaljeni čime će steći pravo učešća na 12. Međunarodnom festivalu „Kreativna čarolija“). Kontakt osoba: Marija Đokić, 066/9567105

DRAMSKI KONKURS:

Za najbolji dečji pozorišni komad:

„SRCE SE NEMA DA SE IMA, SRCE SE IMA DA SE DAJE SVIMA“; (Amaterske snimke pozorišnih predstava u trajanju od 8-10 minuta postavite na Jutjub najkasnije do 01. aprila 2016. Kontakt podatke i link sa Jutjuba poslati na mejl carolija2016@gmail.com. Najbolje plasirane pozorišne grupe predstavljaće svoju školu na 12.Međunarodnom festivalu “KREATIVNA ČAROLIJA) Kontakt osoba: Olivera Petrović, 064/1600025

FILMSKI KONKURS:

Za najbolji dečji kratki film:

„SRCE SE NEMA DA SE IMA, SRCE SE IMA DA SE DAJE SVIMA“; (Obraditi temu u formi kratkog filma u trajanju do 4 minuta; Film može da bude snimljen mobilnim telefonom ili kamerom; Možete koristiti windows Movie Maker; Poželjno je da sa video klipom bude kombinovan tekst, slika, zvuk; Svi klipovi moraju imati isti naziv: „SRCE SE NEMA DA SE IMA, SRCE SE IMA DA SE DAJE SVIMA”; Film se radi na nivou jednog odeljenja; Kontakt podatke i link sa Jutjuba poslati na mejl carolija2016@gmail.com najkasnije do 1. aprila 2016. Kontakt osoba: Snežana Pavlović, 064/2979770

KO MOŽE UČESTVOVATI NA KONKURSU?

Na konkursu mogu učestvovati deca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta iz celog sveta.

KAKO POSLATI RADOVE?

Dečje pozorišne predstave postaviti na Jutjub najkasnije do 01. aprila 2016.
Dečje kratke filmove postaviti na Jutjub najkasnije do 01.aprila 2016.
Literarne radove do 01.aprila 2016. slati elektronski i poštom, obavezno odštampane u četiri primerka.
Likovne radove do 01.aprila 2016. slati isključivo poštanskim putem. Radove, poslate poštanskim putem, možete neformalno da postavite i na FB stranu festivala.
Individualni učesnici mogu da pošalju jedan rad, a ustanove i asocijacije do 20 radova različitih autora u kategoriji likovnih i do 10 u kategoriji literarnih radova.

ŠTA SVAKI RAD MORA DA SADRŽI?

Potrebno je da svi radovi sadrže punu adresu autora, mejl škole, ime mentora i njegove kontakt podatke (radovi sa nepotpunim, nečitkim podacima i bez kontakt telefona i mejl adrese, škole ili mentora, neće se vrednovati). Pohvaljeni učenici biće blagovremeno obavešteni i pozvani da učestvuju na 12.Međunarodnom festivalu „KREATIVNA ČAROLIJA“, 20-21.maja 2016, kada će biti proglašeni i nagrađeni pobednici u svim kategorijama.

Kontakt:

Adresa: UG KREATIVA

Banja Vrujci bb

14 243 Gornja Toplica

Telefoni: 062 80 77 387

062.8077.386, 064.16.000.25

E-mail:

carolija2016@gmail.com

carobnoselo@gmail.com

ugkreativa@gmail.com

WEB:

www.decjisaborvrujci.wordpress.com

www.kreativnoobrazovanje.edu.rs

www.kreativnacarolija.wordpress.com