Press

Konkurs za nagradu časopisa Likovni život za likovnu kritiku

Posted: 8. maja 2018. u 23:16   /   by   /   comments (0)

Nagrada časopisa “Likovni život” za likovnu kritiku osnovana je sa cilјem da podstakne razvoj kritičke misli i pisanja kraćih, sažetih formi likovne kritike koja je danas gotovo zamrla. Mišlјenje redakcije je da dosadašnje nagrade poput nagrade Pavle Vasić i Lazar Trifunović nisu u dovolјnoj meri afirmisale upravo tu klasičnu likovnu kritiku ili kritički prikaz pisan u kraćoj formi i namenjen dnevnoj i periodičnoj štampi.

Nagrada časopisa “Likovni život” za likovnu kritiku se dodelјuje jednom godišnje za kritičke prikaze izložbi likovnih i primenjenih umetnika tokom tekuće godine na teritoriji Srbije. Nagrada je namenjena istoričarima umetnosti i likovnim kritičarima mlađe i srednje generacije do 40 godina starosti.
Uredništvo u sastavu: Zdravko Vučinić, Olivera Gavrić Pavić i Petar Vujošević izabraće najbolјi tekst i proglasiti dobitnika nagrade na kraju godine. Nagrada se ove godine sastoji od plakete.
Kritike se odnose na likovna dešavanja od početka 2018. u Srbiji. Tekst ne sme prelaziti 3000 karaktera sa proredima. Šalјe se na adresu likovni.zivot@yahoo.com na ćirilici sa do 3 priložene fotografije i naznakom ZA KONKURS. Poželјno je dostaviti i kraću biografiju autora teksta. Najbolјe likovne kritike će se do kraja godine štampati u novim brojevima časopisa.

Izvor: Likovni život