Press

Konkurs za likovne izložbe u 2018. u Narodnom muzeju Užice

Posted: 22. novembra 2017. u 08:09   /   by   /   comments (0)

Narodni muzej Užice raspisao je konkurs za likovne izložbe za izlagačku 2018. godinu na koji se mogu prijaviti akademski umetnici, članovi ULUS-a iULUPUDS-a. Zadnji rok za prijavu je 4. Decembar 2017, a u propozicijama stoji da je potrebno dostaviti:

– kratku biografiju;

– fotografije izložbenog materijala u digitalnom formatu (jpg. format), prateći tekst (Word).

Prijave dostaviti poštanskom pošilјkom ili elektronskim putem.

Ukoliko je izložbeni materijal već publikovan, dostaviti i katalog izložbe.

Narodni muzej Užice izlagačima obezbeđuje:

– izlagački prostor;

– katalog izložbe;

– medijsko predstavlјanje izložbe.

Obaveze autora su da:

– na odgovarajući način opremi radove;

– obezbedi transport izložbe u dolasku i odlasku;

– pokloni jedno delo sa izložbe Umetničkoj zbirci Muzeja (delo će biti izlagano na periodičnim izložbama akvizicija Narodnog muzeja Užice).

Prijave je, do navedenog datuma , potrebno dostaviti na adresu:

Narodni muzej Užice

31 000 Užice, Ulica Dimitrija Tucovića 18

tel: 031/521-360

ili u elektronskoj formi na adresu:

nmuzejuzicekonkurs@gmail.com

M.M. / Izvor: Narodni muzej Užice