Press

Konkurs galerije „La Vista“: Mala grafika- Novi Sad 2017.

Posted: 23. maja 2017. u 20:53   /   by   /   comments (0)

Galerija „La Vista“ iz Novog Sada, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, raspisuje javni konkurs za umetničku grafiku pod nazivom „MALA GRAFIKA – NOVI SAD 2017.“
I nagrada 300 evra
II nagrada 200 evra
III nagrada 100 evra
…prijava do 30. septembra 2017.

više informacija o konkursu i uslovima učešća (.pdf)
https://drive.google.com/open…

sve informacije o konkursu biće objavlјivane na zvaničnoj Fejsbuk stranici
http://www.fb.com/mala.grafika.novisad
PROPOZICIJE KONKURSA [izvod]
Poziv je otvoren za sve likovne stvaraoce sa teritorije Republike Srbije. U obzir dolaze sve grafičke tehnike visoke, duboke i ravne štampe u kojima se realizuje originalna umetnička grafika (akvatinta, bakropis, bakrorez, suva igla, mecotinta, litografija, linorez, drvorez, linogravura, kolografija kao i kombinacije istih).

Crteži, skice, digitalni printovi, monotipije, fotokopije i fotografije neće biti prihvaćeni na konkursu.

Na konkursu se prihvataju samo originalni grafički listovi, nastali i otisnuti u poslednje 3 godine (2015-2017.).

Svi priloženi radovi moraju biti realizovani kao grafike otisnute na papiru ne većem od 18 x 18 cm.

Svaki učesnik konkuriše sa jednim radom i sa temom po sopstvenom izboru.

Svaki učesnik dostavlјa poštom svoj grafički otisak i svi radovi koji stignu do 30. septembra 2017. godine biće prihvaćeni na konkursu.

Izložba će biti selektovana i žirirana. Selekciju će obaviti stručni žiri koji će dodeliti i tri novčane nagrade.

Izložba selektovanih radova održaće se od 23. oktobra do 06. novembra 2017. godine u Galeriji „La Vista“ u Novom Sadu.

Organizator će izraditi katalog izložbe u boji u štampanoj i elektronskoj formi (PDF) sa katalogizacijom i sertifikate / potvrde o učešću, koje svi selektovani učesnici dobijaju besplatno.

Radovi se nakon završetka konkursa vraćaju učesnicima.

Kontakt za dodatne informacije

telefon: 063/517-757
e-mail: malagrafikans@gmail.com
Fejsbuk stranica: http://www.fb.com/mala.grafika.novisad

Galerija „La Vista“
Mite Ružića 2
21000 Novi Sad
Srbija