Umetnost

Kolo na Uneskovoj Reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva

Posted: 7. decembra 2017. u 13:23   /   by   /   comments (0)

Kolo, tradicionalna narodna igra upisannao je na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Odluku o upisu kola doneo je Međuvladin komitet za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, na svom 12. redovnom zasedanju koje se održava na ostrvu Čedžu, u Južnoj Koreji-saopštilo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, a ovu odluku Unesko je objavio i na svom sajtu.

Ministarstvo kulture, ovim povodom, kvalifikovalo je ovu odluku kao „veliki uspeh za srpsku kulturu“ koji će doprineti da „ovaj segment kulturnog nasleđa postane propoznatlјiviji i vidlјiviji u svetu“, ali i najavilo da će se „u narednom periodu intenziviraće se aktivnosti na izradi nominacijskih dosijea kako bi se što više elemenata našeg bogatog kulturnog nasleđa našlo na Uneskovim listama i kako bi Srbija bila zastulјena u istoj meri kao naši susedi,  jer srpska kultura svakako ima šta da ponudi“.

Nominaciju za upis kola na Uneskovu listu nematerijalne baštine pripremilo je Centar za nematerijalno kulturno nasleđe pri  Etnografskom muzeju u Beogradu, u saradnji sa predlagačima elementa Katedrom za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti, Ansamblom narodnih igara i pesama „Kolo“ i Centrom za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije (CIOTI), a procedura za upis kola na ovu listu započeta je  15. decembra na osnovu odluke Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe.

Na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa upisana je Porodična slava , i to u novembru 2014., a u proceduri usvajanja za narednu godinu je i Pevanje uz gusle.

M.N./ foto: Aleksandar Zec