Najava, Umetnost

„Identifikacije“- izložba radova Marije Tošković i Marije Milinković u Jokanovića kući

Posted: 10. juna 2018. u 22:16   /   by   /   comments (0)

Izložba  pod nazivom “Identifikacije” autorki Marije Tošković i Marije Milinković koju je priredila istoričar umetnosti Biljana Jotić, biće otvorena u Jokanovića kući u utorak 12. juna, od 19 časova.

U predgovoru kataloga izložbe, istoričar umetnosti,  Biljana Jotić, je napisala:

„Savremeno doba je vreme u kome živimo, unapred nam predodređeno istorijskim društvenim prekretnicama, koje su dovele do transformacije svesti u neograničenosti dostupnih i nametnutih izbora. U moru informacija svaki pojedinac pliva u težnji ka svojstvenom odgovoru, a ovom izložbom Marija Tošković i Marija Milinković predstavljaju svoju težnju ka odgovoru uobličeni na likovni način.
Krenuvši od činjenice da se obe umetnice bave pitanjima savremenog duha, čoveka u konstantnoj borbi duha soptvenog postojanja, emocije i racije, sumnje i vere, individualnog i kolektivnog, apsolutnog i dvojakog, lokalnog i globalnog primetićemo težnju ka iznalaženju pozitivnog u onom što nam savremeno doba nudi. Pristup temi nije smao drugačiji, već suprotan. Dok Marija Milinković kreće sa objektivne tačke traženja identiteta u relaciji sa spoljašnjim svetom, krenuvši od grada kao okruženja čovekove spoznaje, Marija Tošković ispituje spoljne
projekcije identiteta, samo unutrašnje biće i subjektivnost doživljaja samog sebe u samofotografiji, takozvanom „selfiju“.
„Saznanje o različitosti umetničkih izraza je najsigurnija i najjednostavnija busola na uznemirenoj pučini savremene umetnosti“, pisao je Miodrag B. Protić još pre 5 decenija. Ako
smo svesni da je odlika različitistoti savremenog doba proistekla iz posleratnog umetničkog humanizma, vremena koje je podstaklo nove društvene poretke, uključujući odnos prema umetnosti i umetniku. Praktično se nameće pitanje zašto traženje identiteta izložba prati kroz dve, a ne jednu umetničku ličnost.
Ako pretpostavimo da je likovni izraz uobličena predstava umetnikovog bića ova izložba predstavlja spoj različitistosti pritupa istoj tematici, različitosti likovnih izraza na istom mediju, različitosti individua u celini pronalaženja identiteta.
Marija Milinković objektivizuje viziju i smešta sadržinu u okvire geometrijskih formi koje se množe, ogledaju jedna u drugu, slažu ili proizilaze jedna iz druge. Uravnotežen i tehnički potez, kontrasti i naglašena voluminoznoznost doprinose atmosferi objektivizacije, čak i u trenutku uključivanja figura čoveka, u istoj tehničkoj ravnoteži postiže dinamiku i naboj trenutka. Sa druge strane, Marija Tošković kontinuirano izražava dinamiku ličnosti i vizuelizuje spoznaju narcisoidnosti u čoveku. Prilazeći pažljivo jakom osećanju deformiše figuralnu formu, kroz prekinut odnos linije i boje. Iako je linija prisutna u potezu nije kontinuirana, nestalna je, ne zatvara formu, već je otvara i pušta dinamiku zagasitih nijansi svedene palete. Indiferentnost prema prdstavljanju ličnosti ukazuje na deformisan odnos prema portretu kao tradicionalnom nosicu predstave čoveka, a samim tim i indiferentnost vremena.“
Biografije umetnica:

Marija Tošković (Beograd, 1980.) Akademiju likovnih umetnosti završila je u Portugalu, na Universidade de Évora.Članica je  Udruženja portugalskih grafičara i jedna od osnivača grafičkog ateljea Contraprova u Lisabonu. Članica ULUS-a.
Učestvovala na umetničkoj koloniji “34ème Moussem Culturel International d’Assilah”, Assilah, Maroko, 2012. Živi i radi u Beogradu i Lisabonu.

Marija Milinković, završila je Fakultet likovnih umetnosti u klasi profesora Slobodan Roksandića, smer Slikarstvo. Izlagala je ne velikom broju grupnih i samostalnih izložbi. U toku studija dobila je nagradu za najbolji mozaik u generaciji . Učan je ULUS-a od 2007. a u statusu samostalnog umetnika od 2010. godine.
M.N.