Press

Horizont iznad Kablara: Manastir Blagoveštenje

Posted: 31. maja 2017. u 22:09   /   by   /   comments (0)

 

Manastir Blagoveštenje se nalazi pod Kablarom uzvodno uz Moravu, s leve strane reke, iznad same hidrocentrale Ovčar Banja. U sastavu je Eparhije žičke i ubraja se u spomenike kulture od velikog značaja.

U manastirskom krugu, sem crkve, postoji nekoliko zgrada i konaka podignutih u raznim vremenima.

Nastojatelј manastira od 1964. do 2015. bio je Georgije Dobrosavlјević.

Crkva ima osnovu u obliku krsta sa apsidom na istoku. Na zapadu uz nju je u novije vreme prislonjen jedan trem s drvenim stubovima. Kube nose luci poduhvaćeni pandantifima. Svod je obličast. Osmostrani tambur kubeta izrađen je od tesane sige. Sudeći po kubetu, moglo bi se pretpostaviti da je i ostali deo crkve od istog materijala. Izuzetak bi verovatno činio oltar za koji je Vuk zabeležio „da je nađivat“ pošto se „nekad bio odvalio i srušio donju stranu ćelija“.

Izvesni arhitektonski elementi ukazuju da je Blagoveštenje moglo biti sazidano u vreme procvata tzv. „raške škole“, tj u XII-XIII veku. Međutim natpis iznad ulaznih vrata na zapadnom zidu crkve, u tremu, kaže da je hram podignut 1602. godine.

On glasi:
„Izvolenijem oca i pospešenijem sina i svršenijem Svetog duha sazda se sij sveti i božestveni hram Blagoveštenije presvjatija vladičice naše Bogorodice i prisno djeve Marije v vremena teška i nužna, trudom i userdijem igumana kir Nikifora s bratijami i svrši se v leto 7110“ tj 1602. godine.

Drugi zapis u crkvi na severnom zidu koji odvaja naos od priprate, obaveštva da je unutrašnjost hrama žiopisana 1632. godine.

Od starog ikonostasa je ostala sačuvana prestolna ikona sa Hristom iz vremena osnivanja.

Manastir je poznat po prepisivačkoj školi. Tokom vremena – o tome svedoče zapisi – u manastiru su prepisivane knjige, menjana je krovna šindra i obnavlјan drveni trem, prezidana apsida, oko 1900. promenjen ikonostas, dok se kontinuitet monaškog života delom prati i sukcesivnim nastankom triju konaka u porti. Opsežni sanacioni i konzervatorsko restauratorski radovi na arhitekturi i živopisu izvedeni su u periodu 1966–76, radovi manjeg obima na objektima unutar porte tokom devedesetih godina, a rekonstruisani stari ikonostas vraćen je u crkvu 1994.

Prepokrivanje crkve klisom izvedeno je 2005.

Priredio: Slobodan MITRIĆ

Izvor: SANU

Uz saglasnost autora preuzeto sa: https://www.facebook.com/sremskiugrinovci