Umetnost

Dan otvorenih vrata Umetničke škole Užice: prilika za sigurnost u izboru budućeg zanimanja

Posted: 10. aprila 2019. u 18:58   /   by   /   comments (0)

U sklopu priprema za upis nove generacije učenika, Umetnička škola Užice je, 10. aprila, organizovala Dan otvorenih vrata, aktivnost koja podrazumeva da svi zainteresovani, učenici osmog razreda osnovnih  škola iz regiona, i njihovi roditelji, mogu da dođu, upoznaju se sa načinom rada, nastavnim planom, opštim i stručnim obrazovanjem po smerovima, prostorom u kome se izvodi nastava i slično. Ova, prva u nizu ovakvih aktivnosti, budući da je drugi Dan otvorenih vrata Umetničke škole planiran za 22. maj,  bitna je za buduće srednješkolce radi sticanja uvida u ono šta ih očekuje, ukoliko se opredele za upis u ovu školu, da postave pitanja kojima bi razjasnili sve nedoumice, a za roditelje da steknu uvid i u buduće obrazovanje dece,  i da upoznaju nastavno osoblje koje će raditi sa decom i slično. Za svaku posetu pojedinačno, bilo je obezbeđeno nastavno osoblje koje je zainteresovane pratilo u obilasku prostorija, a njih zadatak je bio da pokažu svaki kabinet pojedinačno, ispričaju osnove nastave za svaki smer i da pokažu radove sadašnjih i bivših generacija kako bi potencijalni učenici i roditelji na konkretnim primerima stekli uvid u praktično stvaralaštvo učenika škole. Đaci koji su se tokom obilaska zatekli u kabinetima na nastavi bili su više nego raspoloženi da budućim kolegama odgovore na pitanja, a profesori da ih detaljnije  informišu o nastavi.

-Za ovu godinu planirali smo upis na pet smerova: tehničar dizajna grafike,  i likovni tehničar po 10 učenika, konzervator kulturnih dobara, grnačar-umetnička keramika, i drvorezbar po 7 učenika. Trudimo se da odabirom smerova pratimo dešavanja na umetničkoj sceni u smisu potreba za pojedinim profilima i kada je u pitanju upis na neki od fakulteta za koje se u ovoj školi stiče i opšte i specijalističko obrazovanje, ali i kada su u pitanju mogućnost da deca, nakon mature, mogu da sebi obezbede posao i ako ne nastave dalje školovanje. Bitno je istaći da završetkom školovanja u Umetničkoj školi, svaki učenik, na svakom od smerova „ima zanat“ u rukama pa je i to jedna od sigurnosti i za roditelje, ali i za decu, što je jako bitno u ovo vreme koje na prvom mestu postavlja pitanje zaposlenja nakon školovanja. Osim toga, obrazovanje koje se stiče u ovoj školi dosta je široko, a njegov kvalitet potvrđuje upis velikog broja bivših đaka na fakultete i to ne samo one umetničkog opredeljenja, i akademije.  Potvrdu našeg rada čini veliki procenat upisa đaka na fakultet, što znači i visok procenat njih koji polože prijemne, koji ni malo nisu laki, i gotovo svi iste i završe sa odličnim prosekom, a neretko se dešava da nastave dalje stručno usavršavanje na postidiplomskih i doktorskim studijama u zemlji i  u inostranstvu- kaže direktorka, Sofija Bunardžić.

Bunardžićeva ističe i da su ovakve aktivnosti škole pred upis, uobičajene već godinama, upravo zbog toga što su se pokazale kao efikasne:

-Deca na ovaj način stiču zaista detaljna saznanja o tome šta i kako se radi u našoj školi, upoznaju profesore, način rada, kabinete, sve ono što ih čeka  u procesu obrazovanja  ukoliko se opredele za Umetničku školu. U odnosu na druge škole u gradu ,kao strukovna srednja škola,  mi imamo mali broj učenika, te tako imamo pogodnost koja je jako bitna a to je nešto najpribližnije individualnoj  nastavi. Broj đaka po smerovima je mali, od 7 do 10, tako da svaki profesor može da se posveti pojedinačno, svakom od njih, a to je jako bito i za razvoj kreativnosti, za detaljnije upućivanje u „tajne“ struke, za rad na njihovo individualnosti, a za roditelje je to bitno jer znaju kome da se obrate za svaku informaciju što se tiče napretka deteta u obrazovanju. Takav način rada daje za rezultat da mnogi naši bivši učenici, sada već odrasli ljudi, studenti ili priznati umetnici ili akademski građani često dolaze u školu, budući da su ovde i stekli prijatelje, bivše profesore, koji im ostaju podrška i tokom dalje karijere.

Za upis u Umetničku školu Užice biće organizovana i pripremna nastava koja je besplatna za sve kandidate na kojoj će se spremati za sve ono što ih očekuje na prijemnom ispitu. Nastava će se izvoditi svake subote u maju mesecu,(4. , 11., 18., i 25. maja) od 10 do 13 časova.

Prijemni ispiti su od 31. maja do 2. juna i to: crtanje 31. maja, slikanje 1. juna, i vajanje 2. juna.

M.Nikolić

Uslovi korišćenja: Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Portala Pasaž, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Portal Pasaž će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.