Umetnost

Crteži na temu bola na izložbi Ivane Aranđelović u galeriji Reflektor

Posted: 10. oktobra 2018. u 23:17   /   by   /   comments (0)

Serija crteža na temu bola autorke Ivane Aranđelović pod nazivom “Imaginarni medicinski izveštaj” biće prikazana na izložbi u galeriji “Reflektor” koja se otvara u subotu, 13. oktobra, od 20 časova.

O konceptu svoje izložbe autorka je u pregovoru kataloga napisala:

‘„IMAGINARNI MEDICINSKI IZVEŠTAJ“ se zasniva na introspektivnoj naraciji i intimnoj vizuelizaciji bola. U pitanju su serije crteža podeljene u nekoliko faza odnosno procesa. Svaka serija prikazuje neki proces bola koji je lično doživljen ili zamišljen ili je nastao prema nečijem opisu bola. „Procesi“ jesu tokovi, putevi i načini kojima nešto postaje ili biva. Rad kroz procese omogućio mi je da u celini i kroz varijacije posmatram bol i telo; i da u njih implamentiram hronično lične i društvene promene koje su uticale na mene
Procesi su istraživanje bola, smrti, deformacije, agresije, radikalnih promena i životnih odluka, migracije, imigracije, rata, radijacije i u nekoj najudaljenijoj i najnižoj tački ljubavi i opstanka. Izložba „Procesi“ predtavlja retrospekciju crteža i slika nastalih u poriodu od četiri godine (2013/2018). Podeljeni su u tri faze. Prva faza prikazuje istraživanje bola, smrti i deformacije. Medicinska ilustracija je postala osnovno i dominantno vizuelno rešenje na mojim radovima. Eksperimentišem sa indijskom, tibetanskom i islamskom filozofijom na nekim crtežima. Dalji rad na istraživanju medicinskog crteža odveo me je na studije istorije umetnosti u Istanbul i to bi upravo bila druga faza, istraživanje promena koje su usledile u tom periodu, najcešće su bazirane na emotivne. Došlo je i do promene u likovnom jeziku, koja se poklapa sa promenom socijalne sredine, političkom i društvenom situacijom, kao i činjenicom da se oko mene događaju bombaški napadi. Tako su nastali crteži na kojima su glavni likovi postale čovekolike životinje, odnosno ovčice. Figure bez lica odnosno bez indentiteta sa pozajmljenom formom koja je uvek ista jesu hronika društvenih događaja. Ispirisani su islamskim minijaturama, japanskom kulturom i subkulturom. Treća faza okuplja predmete i crteže koji se vraćaju medicinskoj ilustraciji ali pod uticajem minijatura. Dokumentujući zdravstveno stanje i situacije u kojima sam se nalazila pravim ilustrovani dnevnik. Deo te dokumentacije su i „krvave maramice“ sakupljane godinu dana u toku „borbe“ sa atopijskim dermatitisom. Ti dokumenti postaju deo instalacije „Oltar za dermatitis“.
Zajedno, to su procesi bivanja čovekom.
Ivana Aranđelović je rođena 1988. u Smederevu. Diplomirala je grafiku na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Na istoj akademiji je završila master studije iz crtanja. Trenutno je na master studijama iz istorije umetnosti u Istanbulu. Do sada je realizovala nekoliko samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i regionu.

M.N. / Izvor: UVUU